culturagalega.org
Arquivo > Orde alfabética

Manuel Baraja Fernández

Médico interesado polas Ciencias Naturais e o darwinismo

Juan Barcia Caballero

Un activo e polifacético médico conservador, profesor de Anatomía e introdutor da psiquiatría en Galicia

Juan José Barcia Goyanes

Anatómico, neurólogo, psiquiatra, humanista, decano, reitor e fundador da neurocirurxía española

Charles Eugène Barrois

Un traballo xeolóxico que perdurou no tempo

José Luis Barros Malvar

Un destacado cirurxián de formación xeneralista e visión de especialista

Tomás Batuecas Marugán

Prototipo de investigador da rede formativa da Junta para Ampliación de Estudios

Francisco Bellot Rodríguez

O introdutor da socioloxía vexetal en Galicia

Ricardo Bernárdez

Protagonista da consolidación das institucións médicas liberais en Galicia

Fermín Bescansa Casares

Un gran ficólogo recoñecido tardiamente

Luis Blanco Rivero

Docente con especialización cirúrxica e cun notable protagonismo político e na xestión universitaria

Ramón Blanco y Pérez del Camino

Un especialista en cuestións pecuarias

José Boado y Castro

Estudoso e divulgador das características técnicas do armamento dos exércitos do seu tempo

Baltasar Manuel Boldo Tuced

O botánico da expedición científica do conde de Mopox a Cuba

Ignacio Bolívar y Urrutia

O organizador da ciencia

Patricio Borobio Díaz

Un pioneiro da Pediatría

Celia Brañas Fernández

Unha pioneira na incorporación da muller á cultura científica

Gonzalo Brañas Fernández

Profesor, investigador e inventor

Antonio Brunet y Talleda

Unha actividade investigadora de primeira orde na Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago

Odón de Buen y del Cos

A relación científica con Galicia do creador do Instituto Español de Oceanografía

Eusebio Bueno Martínez

Defensor da incorporación das Ciencias Naturais á Medicina e difusor da vacina en Galicia