culturagalega.org
Arquivo > Orde alfabética

Joaquín Vaamonde Rodríguez

Un dos primeiros especialistas na técnica radiolóxica en Galicia

Lope Valcárcel Vargas

Un intenso traballo científico no estudo das infeccións e das augas mineromedicinais

Antonio Valenzuela Ozores

Científico liberal, exemplar profesor de Instituto e impulsor dos estudos agronómicos e xeolóxicos

Ramón Varela de la Iglesia

Novas ideas en Fonseca: o labor dun excepcional difusor de novidades médicas

Teodoro Varela de la Iglesia

Profesor de secundaria autor de tres demostracións do teorema de Herón

José Varela de Montes

O “filósofo-médico”, a figura que acadou maior recoñecemento na historia da Medicina en Galicia

Juan Varela Gil

Pioneiro na práctica dos hemocultivos en Galicia e dos estudos serolóxicos

Gregorio Varela Mosquera

A dieta atlántica

Manuel Varela Radío

Un innovador no campo da Xinecoloxía

Ángel Varela Santos

Oftalmólogo de gran capacidade técnica e sólida formación internacional

José Varela y Ulloa

Mariño e cartógrafo das costas de África e América

Ricardo Varela y Varela

Decano dos médicos de Alfonso XIII

Vicente Vázquez Queipo

Científico e humanista galego do século do progreso

José Francisco Vendrell de Pedralbes i Estaper del Mas

Impulsor do innovador Colexio de Cirurxía de Santiago de Compostela, autor dun pioneiro e peculiar estudo antropolóxico

Ramón Verea García

Un inventor galego disposto a probar que “en genio inventivo, un español puede dejar atrás a las eminencias de las naciones más cultas”

Enrique Vidal Abascal

Xeómetra e astrónomo

Ernesto Viéitez Cortizo

Pioneiro da fisioloxia vexetal en Galicia

Xosé Luis Vila Jato

A consolidación da biofarmacia e farmacocinética en Galicia

Antonio Vila Nadal

O intenso labor en Galicia dun activo profesor e divulgador da ciencia

Cipriano Vimercati Benítez

Militar e matemático, director da Academia de Gardas Mariñas de Ferrol