l
 
 

[POETA]
Ribadeo, 1922. Catedrática de Ensino Medio (Lingua e Literatura Españolas).
Profesora de Piano. Actual secretaria da Real Academia Galega. Dirixe as revistas Nordés (1980-1995) e Clave Orión (1995-2001).
Ten publicado libros e artigos de crítica literaria e de ensaio, entre outros: Galicia ferida: a visión de Luís Seoane (1994); Ondas do mar de Vigo: Erotismo e conciencia mítica nas cantigas de amigo (1996).
Da obra poética de Luz Pozo Garza, traducida a distintos idiomas -portugués, inglés, francés, ruso, alemán, japonés,...- destaca: Ánfora (1949); O paxaro na boca (1952); El vagabundo (1952); Cita en el viento (1962); Últimas palabras/Verbas derradeiras (1976); Concerto de outono (1981); Códice calixtino (1986); Prometo a flor de loto (1992), Premio de Poesía Miguel González Garcés 1992; Vida secreta de Rosalía (1996).
necesitas:

En clave de Martín Codax

Axiña pasa o tempo da total transparencia
as verbas que deslizan un tránsito de soles
ondas do mar levado
unhas mans que circundan
coma un stradivarius os labios e a cintura
nese momento a sombra perdeuse para sempre:

E ai Deus se virá cedo!

Qué axiña no sagrado as sucesivas voces
os corpos que resumen a vesperal caricia
que nunca houbera amigo
nen perseguir o reino das noites fuxidías
nen respirar a pausa que chamamos amor:

E ai Deus se virá cedo!

A rotación da chuvia persiste na memoria
e percibimos lonxe un hálito sombrizo
se vistes meu amado
quizáis volver os ollos nunha implícita entrega
os cabelos a boca a cintura que xeme:

E ai Deus se virá cedo!

Cae unha folla intacta coma laio
talvez volver os ollos a contemplar o tempo
bailar corpo belido
no centro da mudanza onde o mar é levado
e non saber a forma precisa da demora:

E ai Deus se virá cedo!

Dormir soñar morrer acaso
agardar un encontro para se tornar caricia
e bañarse nas ondas
nas mesmas vivas aguas de existencia
sílabas delicadas ausencias repentinas
a se perder no reino do lamento:

E ai Deus se virá cedo!

[Códice Calixtino.
Vigo: Xerais, 1991
]
...circunvalei despois a vila. A praza da Cruz de Maio.

Había humildes árboles do Nadal adornados por nenos. Con ampollas de vidro e fitas de escarcha de prata nas xanelas.

O gato de Baudelaire empolicado no seu muro baixo da fiestra branca de Melibea

Por vez primeira dende a tua ausencia subín pola rúa da Senra. Había un desconcerto de ladridos e ponlas. Un súbito remuíño de follas invernizas.

Mollei a man na canle de debaixo das viñas.
Non había floriñas azuis nin violetas nos valados.
Nin fumaria. Nin trébol.

Os paxaros moi tristes retraían o vó...

No cruce dos camiños que apuntan a Mosteiro ou San Cibrán -en direccións opostas- púxenme a meditar:

Aquí parabas sempre
a contemplar o bosque na estación elexida
As aves
os fieitos
os penedos
As herbas novas entre a grava
revestindo vieiros

Escoitamos o merlo e a bubela
O corazón dos pequenos lagartos
A baba delicada do caracol
O vento altísimo nos eucaliptos

Entrabas na misteriosa corredoira
Limpiábamos a frouma dos piñeiros
cortizas dos carballos
que atafegaban o riacho enxoito
Queríamos poñer un aviso
que non verteran lixo no sagrado

Baixei polo camiño retorto da Cuncheira onde sempre latían cans e as hortas penduran pola man dereita

Volvín pola rúa do Carballal no quencer da hora
Pola rúa da ausencia...
Tantas veces ibamos por aquí collidos pola man
Outras veces rifando por parvadas
Sentinte ó meu carón
Preto
Moi preto
Súpeto a noite botóuseme enriba...

(Vin á velliña das calzas vermellas)


[Prometo a flor de loto.
A Coruña: Deputacion Provincial, 1992]

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000