O contexto do cambio
Volve ó artigo
 

AUTONOMISMO

REINTEGRACIONISMO

EXCLUSIVISMO LUSISTA

Oficialismo

Reintegracionismo de mínimos

Concepto de lingua

galego, idioma nacional

Galego, (co)dialecto do idioma galego-português

português padrão, idioma único da lusofonia

Ortografía

Grafemas

alleo, mañá, praza, luces, haber, xente, xaneiro, paseo, unha

alheio,manhá, praça, luzes, haver, gente, janeiro, passeio, umha

alheio, manhã, praça, luzes, haver, gente, janeiro, passeio, uma

Acentos

cambio

cámbio

cámbio

Câmbio

 

Guión

pódese facer

pode-se facer

pode-se fazer

pode-se fazer

 

Morfoloxía

Sufixos e terminacións

amable, amábel

librería

nación

espacio

amábel

libraria

nazón

espazo

amável

livraria

naçom

espaço

amável

livraria

nação

espaço

 

 

 
 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000