O xornalista

Introducción

Eladio Rodríguez, un compromiso coa cultura desde a prensa

Traballo coma xornalista


Asociacionismo e rutinas laborais

Paixón por Galicia

Nós. Páxinas Gallegas

A xeito de conclusión

 

 

 

 

  

 

 


ELADIO RODRÍGUEZ,
un compromiso coa
cultura desde a prensa


Eladio Rodríguez González (1864-1949) é o homenaxeado este ano na celebración do Día das Letras Galegas. Este artigo presenta algúns aspectos xerais do seu traballo pola cultura galega en diversos eidos, como a literatura e a música, e, sobre todo, elementos da súa producción xornalística.

Contamos, para aborda-la obra xornalística de Eladio Rodríguez, coas referencias de medios da Coruña, a súa cidade de adopción, como "El Noroeste" e "La Mañana", ademais de colaborar en moitos outros xornais da prensa galega e de publicacións da emigración en América. Destaca, en especial, a súa iniciativa á fronte do suplemento literario de "El Noroeste", chamado "Nós. Páxinas Gallegas", precedente directo da revista Nós.

Tamén contamos coas referencias de varios autores e tamén cunha breve selección de textos; son, en concreto, seis crónicas e artigos, como mostra do seu xornalismo de opinión, e dúas noticias. Estes traballos están tirados de varios medios nos que colaborou Rodríguez.

De "Follas Novas. Diario de La Habana", temos "A orillas del Avia"; "La espiritualidad coruñesa" de Galicia. Revista del Centro Gallego, de Montevideo; na Revista Gallega publicou "A orillas del Avia", "Oro escondido" e "La misión"; finalmente, de El Noroeste témo-las noticias "Cuadros y esculturas para la Real Academia Gallega" e "El Museo de Arte de la Real Academia Gallega", ademais dos artigos do suplemento Nós. Páxinas Gallegas: "Coa porta aberta" e "Na xuntanza está a forza e na forza está o trunfo".

 


 

 

Eladio Rodríguez, vida e obra
Ed. Xerais

Eladio Rodríguez, poeta, xornalista...
Ed. Ir Indo

Oraciós Campesiñas
Ed. facsímile.
Galaxia

 

 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000