O xornalista

Introducción

Eladio Rodríguez, un compromiso coa cultura desde a prensa

Traballo coma xornalista


Asociacionismo e rutinas laborais

Paixón por Galicia

Nós. Páxinas Gallegas

A xeito de conclusión

ELADIO RODRÍGUEZ,
un compromiso coa
cultura desde a prensa


Asociacionismo e rutinas laborais


Outra das intervencións no campo xornalístico de Eladio Rodríguez ten que ver co asociacionismo profesional, xa que forma parte do grupo de xornalistas que fundan a Asociación da Prensa da Coruña en 1904, institución da que chega a ser presidente uns anos máis tarde. Esta intervención confirma unha vez máis o seu compromiso coa profesión. Otero Pedrayo fala, a este respecto, do sentido do deber de Eladio Rodríguez no traballo periodístico.

Fala de dúas mesas nas que exerce o seu traballo: As mesas da administración e a da redacción. Esta última queda descrita polo seu fillo, Rodríguez Yordi, como resposta ó todo coherente da súa tarefa xornalística, "ovalada e única", na que o traballo era individual e especializado, pero na que os temas se debatían para obter diferentes consideracións sobre o que escribía.

 

 

Eladio Rodríguez, vida e obra
Ed. Xerais

Eladio Rodríguez, poeta, xornalista...
Ed. Ir Indo

Oraciós Campesiñas
Ed. facsímile.
Galaxia

 

 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000