O xornalista

Introducción

Eladio Rodríguez, un compromiso coa cultura desde a prensa

Traballo coma xornalista


Asociacionismo e rutinas laborais

Paixón por Galicia

Nós. Páxinas Gallegas

A xeito de conclusión

ELADIO RODRÍGUEZ,
un compromiso coa
cultura desde a prensa

Eladio Rodríguez tivo unha traxectoria coherente no exercicio do xornalismo, sempre vencellada ós seus compromisos coa cultura, defendidos en diversos foros como a Real Academia Galega ou as xuntanzas da Cova Céltica.

A defensa dunha lingua literaria galega, baseada na recuperación de léxico emprendida no seu Diccionario Galego-Castelán, é un dos temas máis destacados da súa producción, o mesmo que as crónicas de viaxe polo Ribeiro, a súa fonte de inspiración constante tamén na producción.

As páxinas da multitude de publicacións nas que traballou e colaborou serviron en moitas ocasións de voceiros para as súas ideas galeguistas e de recuperación de elementos esquecidos da cultura galega, e serven na actualidade de referencia para coñecermos o estado de opinión da Galicia no cambio de século e á figura dun intelectual comprometido.


 

 

Eladio Rodríguez, vida e obra
Ed. Xerais

Eladio Rodríguez, poeta, xornalista...
Ed. Ir Indo

Oraciós Campesiñas
Ed. facsímile.
Galaxia

 

 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000