AXENDA
  Coñece tódolos actos programados en Galicia
PROXECTO SARMIENTO
  Explora a iniciativa de investigación máis ampla sobre Sarmiento
NOTICIAS
  A actualidade sobre o día das letras galegas
O DÍA DAS LETRAS
Descubre as orixes deste día de celebracións
LIGAZÓNS
  ¿Que diría Sarmiento se vira tantas cousas sobre el en Internet?
   
LIGAZÓNS
 

CRTVG
Como é tradicional, a Compañía da Radio Televisión de Galicia ofrece este ano un especial sobre o Padre Sarmiento, con bibliografía, noticias, recursos e unha biografía do frade.

LA VOZ DE GALICIA
La Voz de Galicia puxo na rede, en PDF, o seu especial da edición impresa con artigos de especialistas sobre a relevancia do Padre Sarmiento.

CONSELLERÍA DE CULTURA
A Consellería de Cultura e Comunicación Social puxo a biografía de Sarmiento na rede.

BIERZOCULTURA.COM

O Bierzo, patria natal de Martín Sarmiento, non podía ser menos. E na recén estreada web bierzocultura.com ofrecen un amplo texto sobre a súa figura.

DÍADASLETRASGALEGAS.COM

Monográfico sobre o Día das Letras Galegas con historia da lingua, datos sobre o galego e monográficos sobre Frai Martín Sarmiento e Eladio Rodríguez. Elaborado por Galicia Dixital.

GALICIAESTRELLA.COM

Un repaso á actualidade cultural e datos sobre a industria cultural galega.


VIEIROS

Vieiros ofrece na rede un especial moi completo sobre a figura e a obra de Frai Martín Sarmiento baixo o título "A ilustración somos nós"

 


 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000