As bibliotecas de Elviña e de Monte Alto publican catálogos coas súas novidades en BD

Bibliotecas en marcha

Non por ser verán paran as bibliotecas. Desde a biblioteca González Garcés, no barrio coruñés de Elviña, remítennos o boletín coas súas últimas adquisicións en BD. E da rede herculina de bibliotecas municipais chégannos tamén as novidades do centro de Monte Alto e mais a nova de que poñen a disposición dos interesados información mediante o envío de SMS a través do teléfono móbil.

Máis información no blog de BD das bibliotecas municipais da Coruña sobre as novidades de Monte Alto; sobre os SMS; o pdf coas novidades da González Garcés; aquí; o noso tema sobre a BD nas bibliotecas