O Laxeiro máis descoñecido

Laxeiro. Ilustracións, deseños e obra gráfica amosa traballos alén da pintura deste artista

Trilogía
Trilogía
As celebracións dos cen anos do nacemento de Laxeiro están a chegar ao seu final. Entre as propostas que nos fai a Fundación que leva o nome do pintor está, a exposición Laxeiro. Ilustracións, deseños e obra gráfica. Capas de libros, pequenos debuxos en diversos formatos e técnicas, mostras de humor gráfico e outras pezas poden verse, compiladas pola man de Daniel Buján na sede da Fundación, na rúa Policarpo Sanz de Vigo. A mostra permanecerá aberta ata o vindeiro 31 de maio.

Pra diante

Pra diante

A VELLA -- Ahora acordaráste do que che decía de moza, Antón. O VELLO -- Non me lembro. A VELLA -- Aquilo de que gastaras pouco e que miraras pra o porvir; que pr’o chan logo se mira... Pra diante / por Laxeiro Asinado no gravado: Laxeiro El Pueblo Gallego, Vigo, 16 de noviembre de 1929

El viento / ilustró Laxeiro.

El viento / ilustró Laxeiro.

El viento / ilustró Laxeiro. Fotogravado : blanco y negro ; 9,5 por 11,9 cm. Sonata Gallega, Invierno 1944 Pontevedra : Céltiga

1990. Capa e ilustracións para <i>La Carrilana</i>

1990. Capa e ilustracións para La Carrilana

La carrilana: manual para andar de pie por el mundo / Emilio Lavandeira. -- Santiago : El Correo Gallego, 1990

1968 Capa e ilustracións para <i>Sementeira do vento</i>

1968 Capa e ilustracións para Sementeira do vento

Sementeira do vento / Valentín Paz Andrade ; ilustracións de Laxeiro. -- Vigo : Galaxia, 1968

1979 Capa e ilustracións para <i>Cen chaves de sombra</i>

1979 Capa e ilustracións para Cen chaves de sombra

Cen chaves de sombra / Valentín Paz Andrade ; limiar de Lorenzo Varela ; ilustracións de Laxeiro. -- Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro, 1979