Os libros do INE

Os datos do Instituto Nacional de Estatística verifican a diminución nas tiraxes

A publicación a pasada semana dos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o libro galego provocaron un certo debate. A cuestión céntrase na idoneidade sobre este indicador, que unifica libros e folletos, fronte ás cifras do ISBN, que segundo os editores están máis achegadas á realidade. Dun xeito ou doutro, os indicadores do INE permiten visualizar en boa medida a situación da nosa edición e, comprobar, por exemplo, a tan comentada tendencia a que diminúan as tiraxes. Achegámosche, da man do Observatorio da Cultura Galega un repaso histórico polas cifras desta institución.


Número de títulos de libros que foron editados en Galicia
Unidades:Número de títulos
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
GALICIA 3.150 1.979 2.046 1.659 2.013 1.980 1.829
Coruña (A) 1.887 1.048 1.000 930 1.081 1.226 1.134
Lugo 134 153 96 104 93 127 71
Ourense 138 95 95 88 98 96 89
Pontevedra 991 683 855 537 741 531 535
Fonte:Instituto Nacional de Estadística


Número de exemplares de libros que foron editados en Galicia
Unidades:Número de exemplares (milleiros)
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
GALICIA 4.192 2.709 3.855 3.192 4.041 3.813 7.607
Coruña (A) 2.349 1.535 2.261 2.211 2.568 2.552 6.587
Lugo 103 166 144 101 90 366 101
Ourense 116 66 68 64 112 83 73
Pontevedra 1.624 941 1.382 816 1.272 813 847
Fonte:Instituto Nacional de Estadística


Tiraxe media en Galicia
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
GALICIA 1.331 1.785 1.898 1.924 2.007 1.925 4.159
Coruña (A) 1.244 1.464 2.261 2.377 2.375 2.081 5.808
Lugo 768 1.084 1.500 971 967 2.881 1.422
Ourense 840 694 715 727 1.142 864 820
Pontevedra 1.638 1.377 1.616 1.519 1.716 1.531 1.583
Fonte:Instituto Nacional de Estadística


Número de títulos (libros y folletos) publicados en galego
Total GALICIA Porcentaxe
2000 62.011 1.197 1,9
2001 62.525 1.231 2,0
2002 66.780 1.373 2,1
2003 72.048 1.355 1,9
2004 60.492 1.377 2,3
2005 63.551 1.165 1,8
2006 66.270 1.406 2,1
2007 72.914 1.472 2,0
2008 86.330 2.070 2,4
Fonte: Instituto Nacional de Estadística

Número de títulos editados en Galicia
Total GALICIA Porcentaxe
2000 62.011 2.014 3,2
2001 62.525 2.025 3,2
2002 66.780 2.154 3,2
2003 72.048 2.373 3,3
2004 60.492 2.414 4,0
2005 63.551 2.014 3,2
2006 66.270 2.444 3,7
2007 72.914 2.364 3,2
2008 86.330 3.747 4,3
Fonte: Instituto Nacional de Estadística