Cultura adquire 18 lotes de libros para bibliotecas

A compra fáiselle directamente ás editoras galegas

Arredor de novecentos mil euros surtirán de novidades editoriais as bibliotecas do país. Hoxe fíxose pública a adquisición por parte da Consellaría de Cultura de 18 lotes de libro a diferentes editoriais galegas. Xerais, con 56 titulos, A Nosa Terra, con 55, Galaxia con 36, Toxosoutos que achega 22, Sotelo Blanco con 14 e Laiovento, a quen se lle adquiren 8 son as editoras beneficiadas deste acordo.