Observación: O número de falantes habituais de galego baixou 13 puntos en 5 anos

Entre 2003 e 2008 medrou significativamente a presenza da nosa lingua no ensino

O Instituto Galego de Estatística publicaba esta mañá a Enquisa de Condicións de Vida das Familias, que achega datos sobre o emprego e coñecemento da nosa lingua correspondentes a 2008. Segundo estas cifras, só un 30% da poboación se expresa sempre en galego, o que supón un descenso de 13 puntos con respecto a 2003. Ao tempo, incrementouse nun 8,2% o número de galegos que empregan máis a nosa lingua do que o castelán, ata chegar a un 26,4% do total da poboación. Pontevedra e a Coruña son as provincias con menos falantes monolíngües en galego, cun 20,7% e un 30,9% respectivamente.

Segundo explica Håkan Casares, do Observatorio da Cultura do Consello da Cultura Galega, "nos datos de 2008 xa non se observa a tendencia a que se ralentize a perda de falantes nas idades máis novas". En xeral detéctase tamén un incremento xeralizado do emprego de castelán en todas as idades.


Persoas segundo lingua habitual por idades. Comparación 2003-2008

Cada vez é menos a xente a que posúe un bo dominio da nosa lingua, tanto para a falar como para a entender. Deste xeito, só un 66% da poboación galega entende "moito" o galego, fronte ao 81,1% de cinco anos antes. Á hora de o falar, un 54,1% da poboación considera que saber falar ben a lingua, fronte ao 67,9% de 2003.

Como melloría para o galego, atopamos un incremento nas competencias escritas, especialmente entre os maiores de 50 anos, malia a que só un 15% da poboación emprega a nosa lingua de xeito habitual nesta forma de expresión.

Os malos datos xerais para a nosa lingua contrastan con grande incremento da presenza do galego nas aulas. En 2008 un 71,9% dos menores de 16 anos recibían a maior parte das súas aulas en galego, mentres en 2003 só o facía un 48,92%.

Tamén as cifras sobre os galegos que mudan de idioma arroxan un balance negativo para a nosa lingua. "No cambio de lingua habitual, por unha banda descende proporcionalmente o número de individuos que aprendendo a falar en castelán pasan ao galego ao tempo que cada vez son máis os falantes nativos de galego que se pasan ao castelán". De calquera xeito, estas mudanzas apenas afectan a un 7% dos falantes en calquera dos dous sentidos.

Entre as persoas que mudaron o seu idioma inicial para o galego, increméntase o número dos que o fan por influxo do ensino e mais por razóns de traballo.