O novo plan de financiamento universitario terá en conta os obxectivos acadados

Educación e as tres universidades está a elaborar unha serie de indicadores

Cada inicio de curso os reitores das tres universidades galegas (USC, UDC, Uvigo) lembran á Xunta a falta de orzamento para desenvolver a tarefa educativa e investigadora, ao tempo que se queixan das desigualades entre eles. Neste ano, o secretario xeral de Universidades avanzou que o novo plan de finaciamento para o ámbito universitario que de 2011 a 2015 reservará un 5% en función dos obxectivos acadados (unha porcentaxe que aumentará ata o 15%). Para iso, tanto as tres universidades como a consellaría de Educación, está a elaborar un panel con 20 indicadores nos que se asentará o financiamento variable.