Galicia reduce a fenda dixital con España, pero "a un ritmo menor do desexable"

A conexión de Internet nos fogares medra un 15,6% con respecto a 2009

O Observatorio da Sociedade da Infomración e a Modernización de Galicia analizou os últimos datos do INE sobre equipamento e uso das tecnoloxías da información e da comunicación en España no 2009. As cifras revelan un incremento xeral da dotación e da conectividade dixital en Galicia. Un 5,3% máis de fogares galegos, en relación a 2009, dispoñen dalgún ordenador nas súas casas. E a conexión a Internet en Galicia incrementouse un 15,6% con respecto ao 2009, situándose nun 48,9%. As cifras revelan un crecemento superior á media española, pero para a Secretaría Xeral de Modernización, "Galicia reduce a fenda dixital no uso das TIC pero a un ritmo menor do desexable".