Letras de Cal chega ao pdf

Os catorce volumes desta colección poética pódense descargar de balde desde Poesiagalega.org

Foi un dos baluartes da renovación poética galega de finais anos noventa. A colección Letras de Cal acolleu, entre 1997 e 2001, os versos de moitos autores que hoxe están xa plenamente recoñecidos no sistema literario galego. María Lado, Igor Lugrís, Sechu Sende, Carlos Negro ou Olga Novo son só algúns dos autores que publicaron no marco deste proxecto. Agora, os catorce volumes que se publicaron dentro da colección, incluíndo a antoloxía dEfecto 2000 e outra con traducións de poesía vasca, están dispoñibles integramente na rede en formato pdf da man de Poesiagalega.org. Achegámoste tres destas obras como un exemplo do que podes atopar nesta colección.

A primeira visión. María Lado, 1997.
As laranzas de Alí Babá. Carlos Negro, 1998.
A teta sobre o sol. Olga Novo, 1999.