O Museo Liste de Oseira permanece pechado porque non hai persoal para abrilo

A Deputación de Ourense asumiu no 1997 o custe de que tivera un horario estable

O centro garda máis de 6.000 obxectos que sobre o traballo agrícola de Galicia, oficios descoñecidos, obxectos de carácter singular e a exclaustración monacal. Pero o Museo Liste de Oseira está pechado ao público porque non ten persoal para a súa apertura. A Deputación de Ourense é a responsable de que o centro non conte cun horario de apertura ao público, xa que en 1997 chegou a un acordo coa familia polo que asumía a achega económica correspondente á contratación dunha persoa para abrir as instalacións. Segundo publica La Voz de Galicia, o novo marco laboral impide á Deputación de Ourense, manter a relación contractual coa persoa encargada de abrir as portas do museo. A consecuencia é que o centro leva varios meses sen abrir ao público.