As editoras galegas amosan o seu traballo en Liber

A Feira Internacional do Libro inaugurábase onte en Madrid

O posto da Asociación Galega de Editores, con novidades de 26 firmas galegsas, é o principal punto de respresentación deste sector na Feira Internacional do Libro Liber. O evento, que arrincaba onte en Madrid a súa XXIX Edición, conta asimesmo coa presenza dun posto propio de Kalandraka, Nova Galicia e de Ideaspropias editorial, mentres as tres universidades e a Fundación Barrié contan cun espazo compartido con outras institucións académicas. O Consello da Cultura Galega comparte espazo do Institut d'estudis Cataláns.

As firmas representadas pola Asociación de Editores son Editorial Netbiblo, Edicións Tambre, Edicións Xerais de Galicia, Rodeira–Edebé, Ir Indo Edicións, Kalandraka Editora, Nova Galicia Edicións, Editorial Galaxia, Hércules de Ediciones, Editorial Everest, Editorial Toxosoutos, Baía Edicións, Ideaspropias Editorial, OQO Editora, El Patito Editorial, Ediciones Linteo, Edicións Embora, Andavira Editora, Alvarellos Editora, Edicións Nigra Trea, Primera Persona, KNS, Espiral Maior, Biblos, E. do Cumio e Embora.

Pola súa banda, a coruñesa Ediciones del Viento inclúe a súa produción no posto do Gremio de Editores de Madrid, mentres Tambre vai no posto do Grupo Editorial Luís Vives e Xerais está tamén representada no posto do grupo Anaya.