Cultura anula a convocatoria das axudas ao funcionamento de asociacións e fundacións

Supón a retirada de 300.000 euros de investimento

O Diario Oficial de Galicia recolle hoxe a anulación da orde pola cal se convocaban axudas ao funcionamento de asociacións e fundacións. A Consellería de Cultura "deixa sen efecto" a convocatoria publicada no DOG do 13 de xuño, que contemplaba axudas por valor de 50.000 euros para 2011 e de 250.000 euros para 2012. Segundo a Xunta de Galicia, "con motivo da política orzamentaria, que implica o necesario equilibrio entre ingresos e gastos, resulta necesario efectuar un axuste nos créditos inicialmente asignados". O departamento de Roberto Varela sinala que esta decisión tómase "co obxectivo de cumprir a normativa en materia de estabilidade orzamentaria e déficit público".