Podería ocorrerlle a calquera

As sircópatas póñenlle ritmo aos equívocos no seu espectáculo Montaxe

Di o dicionario que o circo é a situacion confusa e desordenada, e un psicópata unha persoa cun comportamento en desacordo coas normas sociais admitidas como normais para a idade,sexo, época.... á que pertence. A combinación destas dúas definicións deu lugar, no ano 2003, ás sircópatas. EnMontaxe, dan conta desa maneira peculiar de ver o mundo. O espectáculo preséntase en formato showcase, de breve duración, no Salón Teatro o martes 18 ás 22:00 horas).