Créase unha plataforma de traballo sobre a biodiversidade ameazada de Galicia e Norte de Portugal

Está promovida polas Universidades de Santiago e Porto

Biodiversidade Ameazada é unha plataforma promovida polas universidades de Santiago y Vigo "contra a degradación dos hábitats naturais de Galicia e o Norte de protugal, unha ferramenta para estudar os desafíos que presenta este terrorio e a creación de novas estratexias consuntas de conservación, xestiondadas desde ambos lados da frontiera". O web, deseñado en software libre, permite aos usuarios introducir as localizacións de prantas baixo a supervisión dun consello editorial.