As xoias galegas do Museo Arqueolóxico Nacional

Máis de trinta pezas galegas gárdanse nesta colección estatal

Tras seis anos de obras, dos cales máis de dous supuxeron o peche total, a semana pasada inaugurouse de novo o Museo Arqueolóxico Nacional (MAN), a principal colección patrimonial do Estado. A reforma tivo un custe de 65 millóns de euros. O MAN atesoura valiosas pezas galegas de distintas épocas das que te presentamos unha escolma.

Puntas de lanza, espadas da Idade do Bronce, torques e xoias galaicas, estatuas romanas, medidas e pesos, esculturas románicas, pezas de cerámica e menaxe son algúns exemplos do patrimonio moble galego que pode ser atopado no Museo Arqueolóxico Nacional, en Madrid, exposto nalgúns casos e noutros non. Esta galería fotográfica permite apreciar algunhas das mellores pezas.


1. Machado da Idade do Bronce
Trátase dunha das pezas máis antigas na colección do MAN. Este machado de Bronce procede posiblemente de Galicia e é un "exemplar característico do machado de talón máis tipicamente ibérico, concentrándose a súa dispersión no cuadrante noroeste peninsular".


2. Torques galaico
En 1907 Villaamil y Castro anotou a súa posible procedencia de Cangas de Tineo (A Coruña). Con posterioridade outros autores deron outras posibles ubicacións, sempre dentro da provincia da Coruña. O torques sempre é a xoia máis fastuosa da sociedade galaica.


3. Torques galaico
Este novo torques, da área luguesa, ten como característica especial que un dos remates poida funcionar como axóuxere, oc al que se vincula a que puidera participar como obxecto máxico en determinados rituais.


4. Escultura masculina togada (s. I.d.C.)
Esta figura, localizada na Ponte Penide (O Pino), amosa a un home novo vestigo con toga e velada. É identificado como un xenio do fogar, o espírito protector da ca casa.


5. Modio romano (ss. III-IV d.C.)
Cubo cilíndrico cunha medida especial para sólidos. Entraban aproximadamente 10 litros.


6. Relevo Baustismo de Cristo por San Juan Bautista
Localizado no mosteiro de Montefaro, Ares (comarca de Ferrol)


7. Moeda da caetra (27 a.C)
A primeira moeda de Galicia, acuñada polo Estado romano para pagar aos soldados desprazados á Gallaecia.


8. Espada do Bronce Final.
Espada de tipo pistiliforme localizada en Nogueira de Ramuín.


9. Tumba dun xudeu
Localizada na coñecida como Pena dos Xudeus, na Coruña, esta lápida en caracteres hebraicos dá conta da existencia da comunidade xudea na cidade.