A Xunta achega 136.000 euros para a conservación dos parques naturais

Involucra partidas para a conservación e preservación de patrimonio cultural

Os parques de Enciña da Lastra, Invernadoiro, Corrubedo, Aloia e Fragas do Eume veñen de recibir axudas para o desenvolvemento de actividades de conservación e protección do entorno dos parques naturais para asociacións e empresas. En concreto, Enciña da Lastra e Invernadoiro recibirán 40.000 euros, Corrubedo 24.000 euros, as Fragas do Eume 60.000 e o monte Aloia 12.000. As axudas están destinadas a sinalética, mellora de accesos, preservación do patrimonio cultural ou mellora da paisaxe agraria, entre outras.