10 noticias da cultura en 2016

Repasamos algúns dos acontecementos máis relevantes do ano

Repasamos algúns dos acontecementos máis relevantes do ano
Non é doado seleccionar dez noticias da cultura, nin de ningún outro ámbito. Pero a cultura galega continúa a ter unha gran vida que amosa a gran heteroxeneidade de sectores e as súas diferentes realidades. Xente que vai e vén, demandas e ideas, denuncias e relatos. Aquí vai a nosa proposta de dez noticias máis destacadas.

1. Iñaki Martínez Antelo renuncia á dirección do Museo de Arte Contemporánea de Vigo
15 de decembro de 2016
Trátase dun dos xestores fundamentais para coñecer o mundo da arte contemporánea nas últimas décadas. Martínez Antelo puxo en funcionamento o MARCO de Vigo e a partir dunha programación diversa e conectada coas últimas tendencias internacionais, convertiu ao MARCO nun referente. Agora Martínez Antelo marcha defendendo a autonomía do centro e un financiamento que permita o seu desenvolvemento.

2. Galicia 100: a cultura galega en cen obxectos
27 de marzo de 2016
A exposición Galicia 100, promovida polo Consello da Cultura Galega en colaboración con Abanca, puxo o foco sobre a importancia do patrimonio moble para contar a historia da nosa cultura. Cen obxectos –algúns de gran valor e outros de uso cotiá- mestúranse nesta mostra inspirada en proxectos similares do Museo Británico e do Museo Nacional de Irlanda, ofrecendo unha perspectiva distinta do noso devir cultural. Atópase na Coruña e en xaneiro a exposición irá á súa última sede, Vigo.

3. Abre na Coruña unha mostra histórica sobre a BD galega dos anos 70
18 de novembro de 2016
27 autores dos anos 70 están presentes nesta imporatnte exposición na que o comisario Xulio Carballo achega elementos como as relacións destes creadores coas vangardas, a presenza do público infantil ou xuvenil, a ciencia ficción ou o papel dos colectivos na creación da banda deseñada galega.
http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=26856">

4.
O CCG ingresa como observador consultivo na Comunidade dos Países en Lingua Portuguesa

2 de novembro de 2016
Logo dun dilatado proceso comezado en 2010, o Consello da Cultura Galega foi finalmente admitido como observador consultivo na comunidade que aglutina aos países de fala lusófona. O nomeamento é relevante como un xeito de visibilizar Galicia, a súa lingua e cultura nun ámbito natural de difusión.

5. Francisco Castro nomeado novo director xeral de Galaxia
2 de novembro de 2016
Víctor Fernández Freixanes, un dos persoeiros máis relevantes da cultura galega de entre estes dous séculos, pasa a testemuña da editorial Galaxia a un escritor formado nos últimos anos na cultura da propia empresa. Francisco Castro ten nas mans a xestión dun importante leigado que o propio Freixanes definiu estes días como “patrimonio nacional”.

6.Día das Letras Galegas 2016 dedicado a Manuel María
17 de maio de 2016
O Día das Letras Galegas adicado a Manuel María tivo un impacto especialmente relevante na educación e nos centros educativos ubicados no interior de Galicia. A inxente produción poética de Manuel María convertiuno nun escritor de gran versatilidade para traballar con el a públicos de distintas idades. O gusto do poeta polas creacións con forte alento local permitiu tamén que as homenaxes ao poeta tivesen, moitas veces, un forte acento local alén da súa propia patria chairega.

7. Eli Ríos gaña o primeiro Torrente Ballester para obras en galego
13 de decembro de 2016
Aínda que nesta selección non destacamos obras de autores concretos, facemos unha excepción a causa da convocatoria este ano do Premio Torrente Ballester da Deputación da Coruña. Desta volta, a convocatoria foi realizada de maneira independente en galego e en castelán, creando xa que logo o premio literario de maior cuantía en galego, con 25.000 euros.

8. Abre o Castelo de Pambre
23 de setembro de 2016
Despois dun dilatado proceso de xestións, adquisición por parte da Xunta e unha profunda reforma de investigación e restauración, o castelo de Pambre, en Palas de Rei, abriu finalmente ao público, permitindo aos cidádáns admirar unha das fortificacións medievais mellor preservadas de Galicia.

9. O 34 por cento dos actores viven por baixo da liña da pobreza
7 de outubro de 2016
Os datos, presentados pola Fundación AISGE, son tan contundentes coo serios. Máis do 60% dos artitas que se dedican á actuaación ou á danza atópanse por debaixo da liña da pobreza polos ingresos no exercicio da súa profesión. Un 40 por cento do colectivo ten que recorrer a outros empregos, mesmo sen vínculo artístico. Así é un panorama do que pouco do público é consciente.

10.A música dóese pola morte de Fran Pérez "Narf"<<
16 de novembro de 2016
A escena musical galega acollía con enorme pesar a morte fulminante de Fran Pérez, “Narf”, un dos músicos que máis se preocupara por crear conexións entre as músicas galega e africana, así coma co mundo lusófono, nunha mestura entre folk, rock e ritmos indíxenas.