Seleccionan o Catálogo das Paisaxes Galegas para competir nun concurso de políticas europeas

É o representante de España nese campeonato

Cada dous anos, o Consello de Europa convoca o Premio da Paisaxe, coa que quere "pór de relevo as políticas e medidas adoptadas polas autoridades para protexer, xestionar e planificar as súas paisaxes". O Catálogo das Paisaxes de Galicia foi seleccionado por un xurado dos Ministerios de Educación, Cultura e Deporte e de Agricultura, Alimentación e Medio para representar a España neste certame do Consello de Europa.