As arquitecturas de 2016

O Colexio oficial de Arquitectos entrega os seus premios bianuais

O Colexio oficial de Arquitectos entrega os seus premios bianuais
Cabanas do Barranco (Outes)
Como cada ano, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia premia as mellores obras en Galicia. Nas categorías, desde obra nova ata intervencións urbandas, rehabilitacións e restauracións. O resultado é un magnífico termómetro para verificar a evolución da arquitectura en Galicia. As fotos son as publicadas polo COAG.Baixo Custo
Martín Insua Calvo e José Barreiro Carreño

Esta intervención transforma un conxunto residencial deteriorado e con graves carencias cuns medios económicos escasos. Unha parte substancial do orzamento dedícase á creación de redes urbanísticas inexistentes, e o resto emprégase no tratamento de fachadas e do espazo público achegando á conxunto alegría e dignidade.Obras de Reforma e Interiorismo
FAUSTINO PATIÑO CAMBEIRO (3505) | JUAN IGNACIO PRIETO LOPEZ (3750) | ANDREA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (4605)

O proxecto de acondicionamento dun local nun edificio tradicional, de planta alongada e irregular, resolve o espazo cunha estratexia sinxela e pouco convencional: a disposición dunhas vigas de reforzo en zigzag e a fusión de mobiliario e revestimentos.
Vivenda
MANUEL CARBAJO CAPEANS (2391) | CELSO BARRIOS CEIDE (3307) | CARBAJO Y BARRIOS ARQUITECTOS ASOCIADOS, SLP (20140)

Ademais doutros valores, quíxose destacar con este premio a condición exemplarizante dunha promoción privada de vivenda colectiva, nun programa que, con demasiada frecuencia, callou o noso territorio con exemplos irrelevantes. A posición do importante volume do edificio e o seu tratamento xoga un papel valioso na visión do zócalo monumental de fronte sur da cidade de Compostela.Rehabilitación
SEARA PELETEIRO ARQUITECTOS | JUAN SEARA ORO (4052)

A Casa dá Viña é unha obra delicada e eficaz, que pon en valor os elementos existentes. O proxecto fai unha lectura intelixente das diferentes intervencións realizadas ao longo do tempo para integralas nunha obra fermosa, modesta e sincera.Divulgación e Investigación
CO-GUIONISTAS: | Jorge Gómez Cereijo, Alberte González Rodríguez, Manuel López Guitar e Jorge Salvador Fernández (gAU Arquitectura e Urbanismo SLp).

Todos somos arquitectos. Todos nacemos con esa vontade de construír. A experiencia documentada ten o valor de mostrar vías de encontro entre arquitectos e sociedade, neste caso rural, asumindo os éxitos e os fracasos, mostrando a actividade, xenerosa e esforzada, duns profesionais sensibles e comprometidos.Equipamentos
SALGADO E LIÑARES, S.L.P. (30009) | ALFONSO SALGADO SUÁREZ (1913) | FRANCISCO XABIER LIÑARES TÚÑEZ (2674)

O xurado valora a delicadeza e exquisitez da solución proposta, a súa resolución formal e material e a súa acertada e eficaz integración na paisaxe; tamén a súa capacidade propositiva, capaz de superar argumentos tipológicos e evocacións pintoresquistas.>Deseño Urbano / Espazos Abertos
Carlos Seoane

Partindo dunha situación que representa o máis baixo nivel posible no tratamento dun espazo público de gran valor paisaxístico, a intervención de Carlos Seoane transforma o enclave nun ámbito de gran calidade estética, construtiva e ambiental. O carácter do construído dialoga, con sensibilidade e intelixencia coa contorna natural.Equipamentos
JOSE LUIS MARTINEZ RAIDO (2268) | EMILIO RODRIGUEZ BLANCO (2430)

O desenfado e naturalidade co que se elabora esta peza desvela con claridade unha forma de enfrontar a arquitectura ben asentada no discurso máis sólido do século XXI, nun contexto no que a economía de medios úsase como ferramenta para dotar de expresividade ao obxecto construído.