As Illas Cíes disporán de protección internacional para os humidais

O proceso administrativo atópase na súa fase final

As Illas Cíes gozarán do máximo nivel de protección establecidos para os seus humedais a través do convenio internacional RAMSAR, que regula e establece compromisos de protección para a protección do medio. A entrada nesta lista internacional atópase na fase de exposición pública, previa á inclusión final neste listado. Ata o momento, oito espazos naturais galegos gozan deste nivel de protección, sumando máis de 7.000 hectáreas.