La Voz de Galicia abre ao público a súa hemeroteca dixital

A ferramenta permite consultar 125 anos do xornal

Hoxe La Voz de Galicia redeseñou o seu web e entre as novas funcionalidades, fixo pública a Hemeroteca dixital, un vasto arquivo que permite a consulta de cinco mil millóns de páxinas producidas polo xornal desde a súa saída aos quioscos en 1882. A ferramenta permite buscar por portadas ou palabras chave e ofrece os resultados a través das páxinas orixinais escaneadas.