María Xesús Lama e Emilio Ínsua reciben 'ex aequo' o I premio de investigación Ramón Baltar

É outorgado pola Fundación Rosalía de Castro

A obra Cantos de independencia e liberdade (Galaxia, 2017), da profesora María Xesús Lama, e A nosa terra é nosa: a xeira das Irmandades da Fala 1916-1931 (Baía Ensaio, 2016), de Emilio Insua, foron as gañadoras, 'ex aequo', do I premio de Investigación e Ensaio Ramón Baltar Feijoo que convoca a Fundación Rosalía de Castro. O premio, que é honorífico, ten por sentido "contribuír ao fomento do estudo do periodo histórico relativo ao fondo documental Ramón Baltar Feijoo, e convócase cada dous anos.