Os Lagos de Lousada son o segundo Espazo privado de interese natural de Galicia

O lugar de Xermade alberga importantes poboacións de insectos e de anfibios

Fotografía do Facebook dos Lagos de Lousada
Fotografía do Facebook dos Lagos de Lousada
O DOG de onte publicaba a declaración dos Lagos de Lousada, no concello de Xermade, como Espazo privado de interese natural, así como o decreto polo que se aproba o seu Plan de Conservación. O lugar, un humidal resultado de antigos traballos mineiros, é a segunda área protexida deste tipo que se declara no noso país logo das Sobreiras do Faro, en Oia.

A zona, dunhas 40 hectáreas de extensión, concentra diferentes especies animais e vexetais entre as que destacan queirogais, morcegos, importantes poboacións de insectos e anfibios así como aves. Os propietarios do terreo, que barallan desenvolver un proxecto de turismo sustentable na zona, deberán agora adoptar medidas de protección, en particular eliminar especies invasoras e eucaliptos. Con estes fins poderán optar a liñas de axudas para a xestión de espazos protexidos.