O xurado do IIº Premio Realia de Tradución deixao deserto e expresa desolación polo baixo nivel

A editorial convocadora detalla nun comunicado os múltiples erros e grallas contemplados no uso da nosa lingua

O xurado do II Premio Realia de Tradución Literaria convocado pola editorial Hugin e Munin decidiu declarar deserta a edición deste ano ante a ausencia entre os textos presentados do "nivel de calidade, que cabe esixirlle a unha obra gañadora". As obras finalistas que o xurado tivo que considerar foron só catro, tras unha estrita creba seguindo ás bases da convocatoria o que deixou fóra outros dous traballos presentados, e nos catro textos o xurado non atopou a excelencia pretendida e optou "con algunhas dúbidas e certo desalento, por declarar o premio deserto", segundo comunica a editorial. Aínda que desde o xurado e a editorial recoñecen que a selección de obra era boa e as propostas interesantes e agradeceron a participación, deixan razoado ese "desalento" tanto nun baixo índice de participación como nas deficiencias observadas nos textos, e que "suscitaron reflexións diversas relacionadas na súa maior parte co retroceso que está a experimentar a lingua galega en todos os niveis de uso, mesmo entre os galegofalantes". Na súa acta o xurado remarca que a falta de excelencia das traducións antes que no dominio da lingua de partida dos tradutores, radica nos problemas á hora de trasladar o texto a un galego correcto. Tamén chama para eles a atención que unha delas "era unha tradución trampa perpetrada a través dunha lingua ponte, o castelán". No seu comunicado, e indo máis alá do propio contido da acta, desde Hugin e Munin decidiron resumir "cun afán construtivo, lonxe de calquera intención instrutora ou dun perfeccionismo malsán", as principais eivas detectadas nos textos presentados conformando un compendio bastante extenso.