A Pobra celebra as XXI Xornadas Valle-Inclán

Teatro e presentacións literarias compoñen o programa

A Pobra do Caramiñal presentou as XXI Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán, que se iniciarán o vindeiro mércores e xoves cunha estrea de teatro infantil a cargo de Cachirulo, que representarán Farsa italiana da namorada do rei, obra baseada en textos de Valle. O día 27 Teatro do Norte representará Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, Roberto Leal e Gemma do Carmo o día 31 Ambitus amoenus. De teatro nunah torre con alma de artista e o Grupo Tatana representa o día 3 de novembro Memorias da árbore da noite triste. Nas presentacións literarias, Barbantia presentará Consolación a Marcia, un texto de Séneca traducido ao galego por María isabel Santos, e se presentarán dous números da revista de estudos valleinclanescos Cuadrante. O día 30 de novembro presentarase O meu bisavó, unha tradución ao galego dun relato de Valle sobre o Caramiñal e a torre de Bermúdez, que ademáis é a primeira tradución ao galego do autor para a que se realizan ilustracións.