Henrique Rabuñal percorre a vida de Carballo Calero en O anxo da terra

A biografía está editada por Galaxia

A biografía está editada por Galaxia
Henrique Rabuñal
O profesor Henrique Rabuñal asina a biogafía de Ricardo Carballo Calero que acaba de publicar a editorial Galaxia. O anxo da terra describe a vida de Carballo Calero desde os seus anos infantís en Ferrol, a vida universitaria, a guerra e a posguerra e os seus posteriores traballos académicos, a súa posterior vida como xubilado e a reivindicación da súa figura tralo seu pasamento.