Nós Televisión e o Club de Debate recibirán os Premios Rosalía de Castro de Normalización

A Deputación da Coruña fallou a XI xeira destes galardóns dotados con 3.000 euros

Ser "a única canle en lingua galega xurdida da iniciativa privada, que hoxe xa chega un número mportante de fogares" valeulle á cadea Nós Televisión facerse co XI Premio Rosalía de Castro de Normalización que entrega a Deputación da Coruña, segundo recolle o fallo destes galardóns, que se fixo público na mañá deste seis de xullo. Ademais deste medio, o xurado recoñeceu na categoría de "colectivo, entidade ou asociación que realiza un traballo específico cos tramos da poboación de menor idade, infancia e mocidade" o traballo do Club de Debate, representado polo Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Esta proposta leva "favorecendo durante unha década o emprego da lingua galega entre a mocidade, especialmente os usos orais en contextos formais e informais". Cada unha das iniciativas recibirá 3.000 euros en metálico.

Sobre o traballo de Nós TV, a acta do xurado destaca "as súas posibilidades de continuar medrando e consolidándose, así como o feito de permanecer atenta e aberta para lles dar voz e espazo a multitude de colectivos, plataformas e movementos que a través da súa grella poden chegar a outros públicos e ver así aumentada a súa difusión". Encol do Club de Debate sinala os seus méritos "por potenciar a lucidez comunicativa ligada á oratoria, por promover o pensamento crítico e analítico, á vez que o traballo en equipo, por fomentar a diversidade de opinións e a tolerancia fronte a diferentes cuestións e crear espazos e contextos para a socialización en galego, entre outras, e tamén por ser o resultado dun traballo conxunto entre profesionais de distintos ámbitos".

O xurado destes galardóns que promove a área de Normalización da Deputación da Coruña estivo formado polo técnico de normalización da Universidade da Coruña, Xesús Manquel Mosquera Carregal, a técnica do Concello da Coruña, Julia Rigueiro, os gañadores da anterior edición Pilar Ponte e Eduardo Rolland, e mais a deputada de Normalización Lingüística, María Muíño Filgueira e a técnica da Deputación, Dores Sánchez Alegre como secretaria.