Espiral Maior lanza o ensaio Carvalho sempre. Alustres de vida e obra

Edicións Embora presenta unha escolma de versos sobre Ferrol do homenaxeado no Día das Letras

O filósofo e escritor Luís G. Soto e a profesora Tareixa Roca asinan Carvalho sempre. Alustres de vida e obra, o ensaio que acaba de lanzar Espiral Maior sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas 2020. A obra fai un repaso do traballo e da biografía do autor a reivindicar a súa posición "ao mesmo tempo, central e marxinal na cultura galega contemporánea, incluíndo a situación actual. Porque Carvalho representa, coa súa obra e a súa vida, moito do que se fixo e do que hai que facer, mais tamén parte daquilo que non se fixo e, mesmo, non se quere facer", segundo reza a presentación do volume.

Pola súa banda, edicións Embora anuncia para este mes o lanzamento de Ferrol, a minha terra, unha escolma de poemas do autor sobre a súa cidade de orixe. Xosé María Dobarro realizou a selección de pezas e Carlos Silvar encargouse das ilustracións deste proxecto co que a editorial reivindica a "ferrolanía" de Carballo.