Quiosco: Compostellanum

Publica unha descrición inédita do mosteiro de San Martiño Pinario

A revista de estudos xacobeos Compostellanum deu ao prelo os números 3 e 4 (nunha única publicación) do volume 45. Na nova publicación, entre outros artigos, destácanse a publicación dunha descrición inédita do século XVIII do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario, a cargo de Ernesto Zaragoza, un estudo sobre os canzorros da igrexa de Santa María de Dexo (Oleiros), realizada por Xesús Andrés López Calvo, a identificación de Rodeiro como autor de dúas tallas de Buño e Ponteceso ou un artigo de Rodrigo Pousa sobre a construción de señoríos laicos a costa dos arcebispos de Santiago nos séculos XV e XVI. Compostellanum está editada polo Instituto Teolóxico Compostelán.