'Modernidades diverxentes' expón os encontros e desencontros entre Seoane e a modernidade porteña

A mostra que abre hoxe na Coruña analiza a relación entre o artista e a revista arxentina 'Ver y Estimar'

A mostra que abre hoxe na Coruña analiza a relación entre o artista e a revista arxentina 'Ver y Estimar'
Luis Seoane. Figuras de leyenda, 1948. Óleo sobre lenzo. Fundación Luis Seoane
A Fundación Luis Seoane da Coruña inaugura hoxe a exposición Modernidades diverxentes, que analiza a relación entre a obra de Luis Seoane e a prestixiosa revista Ver y Estimar, dirixida polo crítico de arte arxentino Jorge Romero Brest entre 1948 e 1955. O proxecto reúne unha serie de lenzos de Luis Seoane que foran mostrados ao público por vez primeira en exposicións analizadas nas páxinas de Ver y Estimar, aos que acompañan breves textos informativos que contextualizan aquel momento histórico. Ademais, no espazo expositivo reprodúcense a gran escala unha serie de fragmentos de escritos realizados por Seoane durante eses anos, nos que explica a súa postura acerca da súa propia produción, así como pasaxes tomados das críticas que lle dedicou a revista. A exposición estará nas salas da Fundación Luis Seoane ata o vindeiro 4 de abril de 2021.

O título da mostra fai referencia ao progresivo distanciamento entre dous vellos amigos e compañeiros de viaxe durante os anos anteriores, no antifascismo arxentino. Así, a inclinación da revista cara os postulados do expresionismo abstracto chegado da Escola de Nova York contrastaban coa resistencia de Seoane a desvencellarse dunha figuración que era máis propia dunha tradición humanista asociada a certas correntes da arte europea das que se consideraba herdeiro. Comisariada polo investigador Pablo García Martínez, a exposición céntrase nunha parte da actividade de Seoane na Arxentina descoñecida ata agora en Galicia, como foi a súa relación de encontros e desencontros con esa versión da modernidade porteña que dinamizou Jorge Romero Brest a través da súa revista.

A cultura impresa ocupa un lugar destacado na mostra a través dos exemplares de Ver y Estimar nos que apareceron críticas de exposicións e dos murais de Luis Seoane, entre os que destaca o número 6 da segunda época da revista, coa cuberta deseñada polo artista. A carón destes, inclúense materiais pertencentes aos fondos da Fundación que dan conta do labor do creador galego durante as dúas primeiras décadas da súa estadía en Bos Aires: exemplares de revistas como Cabalgata, catálogos das súas exposicións, libros, debuxos e gravados.