160.000 euros para a restauración de San Pedro de Vilanova de Dozón

Cultura investirá na restauración desta igrexa do século XII

Cultura investirá na restauración desta igrexa do século XII
Igrexa de San Pedro de Vilanova de Dozón. Foto: Lansbricae / Wikipedia
Intervención sobre humidades, cubertas e carpintería exterior serán algunhas das accións que se levarán a cabo na restauración da igrexa monástica de San Pedro de Vilanova do Dozón, unha das máis delicadas obras do románico rural galego e o único edificio que se conserva dun antigo mosteiro de monxas do século XII. A restauración suporá un investimento de 160.000 euros e se centrará en deter as humidades, revisar as drenaxes, limpar as fachadas e a revisión e substitución das carpinterías exteriores e elementos interiores que se atopan en mal estado.