O Parlamento apoia o proxecto da Xunta para Meirás

Solicítalle ao Goberno Central que ceda o pazo ao galego

Os votos do grupo do PP foron abondos para que o Parlamento de Galicia aprobase unha moción deste partido a prol do plan da Xunta para o Pazo de Meirás. A proposición non de lei que saíu adiante na cámara este 27 de xaneiro insta ao Goberno Autonómico a solicitarlle ao goberno central que lle ceda a xestión deste complexo. O texto ademais, reclámalle á Xunta un plan de usos que posibilite e compatibilice dedicar ao recoñecemento da figura de Emilia Pardo Bazán, a usos turísiticos e a contidos vencellados á memoria histórica, na mesma liña defendida pola Consellería de Cultura.