O 20 por cento das proxeccións dos festivais de cine galegos no ano pasado foron estreas mundiais

Un estudo promovido pola Coordinadora Galega de Festivais de Cinema presenta as características económicas e sociais dos eventos audiovisuais

Vinte e oito festivais, mostras ou certames de cinema de 18 localidades participaron nun estudo estatístico promovido desde a asociación Proxecta, a Coordinadora Galega de Festivais de Cinema co obxectivo analizar e dar visibilidade á labor e impacto que os festivais de cinema veñen desenvolvendo en Galicia. Co patrocinio de AGADIC e a axuda da área de cultura da Deputación de A Coruña, o Departamento de Estatística e Investigación Operativa do Campus Vida da USC fíxose cargo da súa elaboración e os resultados da primeira fase dese estudo veñen de facerse públicos. A investigación e recollida de datos estrutúrase en dez apartados diferentes que amosa datos sobre as características dos eventos; as súas estruturas de organización; producións que programa; actividades paralelas ás proxeccións; composición de equipos; impacto económico; impacto social; fontes de financiamento; asistencia de público e importancia da sustentabilidade. As series de datos que este estudo achega dan resultados complexos marcados pola grande asimetría e diferencia de natureza entre eventos grandes e moi pequenos que entran xuntos nas series comparativas. En todo caso pódese extraer coma debuxo maioritario o feito de que o 90% son eventos urbanos e que son maioritariamente de recente creación, xa que o 60% ten menos de 10 edicións desenvolvidas. Ademais o traballo sinala que nas programacións os eventos galegos chegaron a ofrecer no 2020 un 20% de estreas mundiais, con gran presenza de produción audiovisual galega. Máis do 60% do público asisten con amigos e case un 20%, en familia. En parella e dende centros educativos son as categorías máis minoritarias.

A media de público asistente, segundo o estudo, é de 3.549 espectadores, cun máximo nun só evento de 18.401 e un mínimo noutro evento de 40 espectadores. O 25% dos festivais da mostra teñen menos de 350 espectadores. Así o estudo inclúe eventos de moi distinto volume, intencións e natureza cun denominador común: a proxección de cinema. No caso do financiamento estes extremos tamén aparecen reflectidos no documento, se ben é común a case todos os eventos un peso baixo de orzamento de fontes privadas, procedendo o groso financeiro de fontes públicas. Un 25% dos festivais teñen patrocinios económicos inferiores a 750 euros. Malia todo no 86% dos caso a organización do festival corre a cargo de estruturas privadas pero as proxeccións fanse maioritariamente (80%) en espazos de titularidade pública. Con respecto ó impacto económico dos festivais o 50% dos festivais inviste menos de 9.823 euros e o outro 50%, entre esa cifra e 150.000 euros en provedores locais ou galegos. Algunhas variables estudadas tales coma o prezo do abono, os gastos en contratación en persoal ou o orzamento total son indicadores das grandes disparidades existentes entre os festivais e certames de cinema que participan no estudo, xa que algúns son de entrada de balde e os tamaños e conceptos resultan moi dispares entre si. Máis do 60% dos 28 que participaron neste estudo son asociados a PROXECTA. A maior parte deles celébranse na provincia da Coruña e, por localidades, Santiago, Vigo e Coruña son as zonas con maior oferta cultural.

Perspectiva de xénero
A presenza feminina en diferentes variables dos eventos foi un dos puntos que contemplou este estudo. Entre o que son os quipos de organización, en menos do 30% dos festivais a porcentaxe de mulleres participantes supera a metade do equipo. No relativo ás producións a proxección neste 2020, máis do 50% dos festivais teñen a mulleres como protagonistas entre o 75 e o 100% das producións. Para a dirección, a distribución é semellante, segundo o estudo. En canto aos contidos en si mesmo das cintas seleccionadas, a meirande parte dos eventos (80%) dedicaron menos dun 25% das proxeccións a cintas cuxo tema principal fose a desigualdade e a violencia de xénero. A perspectiva de xénero está tamén presente á hora de estudar a relación de figuras convidadas dos festivais e mostras. Mentres o número máximo de homes convidados é 120, o de mulleres é 80, bastante inferior. A maioría dos convidados son actores, actrices, directores de cine e críticos de cine.