Morre a artista Elena Colmeiro

Destacou no uso da cerámica como soporte escultórico

Destacou no uso da cerámica como soporte escultórico
Elena Colmeiro. Foto: Xurxo Lobato / Real Academia Galega de Belas Artes
A escultora Elena Colmeiro, nacida en Silleda en 1932, acaba de falecer. Colmeiro iniciárase na arte en Bos Aires, onde emigrara coa súa familia, destacando no emprego da cerámica como soporte, a través da cal xeneraría a súa plástica. Colmeiro realizou estadías en diferentes países coma os Estados Unidos, China ou Holanda, onde aprendeu diferentes técnicas e estilos e experimentou con distintos materiais. En outubro de 2019 fora nomeada Académica de Honra da Real Academia Galega de Belas Artes, e o seu ingreso estaba pendente da mellora da situación da pandemia.