AGADIC cambia as bases das axudas a salas de concertos para acadar máis e mellor impacto

Esixen menos antigüidade das salas e menor esforzo financeiro en liquidez ante o parón continuado da actividade

A Axencia Galega de Industrias Culturais publica hoxe no Diario Ofiucial de Galicia unha modificación das bases das subvencións convocadas o pasado 1 de febreiro para o desenvolvemento de proxectos de programación musical en salas privadas . As modificacións, aínda que non son moitas, resultan subtanciais para o acceso a esta liña de axudas xa que reducen o requisito de antiguedade na alta no IAE da actividade previa da sala de dous anos previos a só seis meses. Tamén aumenta a capacidade do impacto da propia subvención sobre a proposta de actividade a nivel económico, xa que ainda que a partida orzamentaria a repartir e o máximo a recibir por solicitude -20.000 euros- non varían, a axuda poderá chegar a cubrir o 100% do custe da programación estimado, en troques do 80% como aparecía inicialmente, reducindo a necesidade de achegar liquidez por parte dun sector que leva un ano sen poder traballar dedido ás restricións derivadas da situación sanitaria. A intesificación desas medidas de prevención e o xeito que que afectaron a proxectos culturais e as súas programacións é o motivo que leva a AGADIC a facer estas modificacións. O resto das condicións das bases presentadas o 1 de febreiro non presentan cambios.