Quiosco: Tempo exterior número 41

O IGADI publica un monográfico dedicado á Xeración Nós e a proxección internacional de Galicia

Portada do número.
Portada do número.
A revista Tempo exterior, editada polo Instituto Galego de análise e documentación internacional (IGADI) publicou o seu número 41, desta volta dedicado á Xeración Nós á proxección internacional da Galiza. Na monografía, Argimiro Rojo estuda a idea de nación da xeración Nós e o novo paradigma das relacións internacionais, Xusto Beramendi analiza as relacións exteriores do primeiro nacionalismo galego, Xosé Estévez detense no Galeuzca ata finais da Guerra Civil, Mario Regueira estuda o vínculo atlántico-céltico de Nós e Rubén Lois explora o uso da cartografía por parte desta xeración. Os artigos son accesibles de xeito gratuíto no web do IGADI.