A RAG actualiza o seu dicionario na rede con novas funcionalidades

Permite procuras avanzadas e dá conta das novidades que vai tendo a ferramenta

A versión web do Dicionario da Real Academia Galega acaba de recibir unha importante actualización que engade funcionalidades a esta ferramenta. A obra inclúe agora a posibilidade de desenvolver procuras restrinxidas aos exemplos que fornece a obra ou na fraseoloxía incluída na mesma, entre outras opcións. Do mesmo xeito, facilita a busca de palabras no marco de determinadas materias, como a xeoloxía, os deportes, a historia ou a antigüidade clásica, entre moitas outras, e mesmo procurar por categorías de palabras como adverbios, adxectivos ou verbos.

Outra novidade é que o propio web informa sobre as incorporacións que se van facendo ao dicionario, sexan mudanzas na redacción, novas de palabras ou exemplos. Finalmente, a Academia achega a posibilidade de incorporar o dicionario en calquera páxina web.