Un terzo do alumnado castelánfalante acaba ESO con baixas competencias en galego

A RAG presentou a súa análise sobre a competencia bilingüe do alumnado de 4º da ESO

Unha representación do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega presentou este 27 de abril na sede da Deputación de Pontevedra os resultados da súa avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO. Esta análise, que está dispoñible na rede, verificou que "mentres que o alumnado galegofalante amosa un dominio similar nos dous idiomas, máis dun 35% do castelanfalante ten unha escasa competencia en galego". Unha debilidade que, segundo explicou a RAG "atinxe fundamentalmente á capacidade para comunicarse oralmente e á comprensión léxica, e afecta sobre todo a mozos e mozas principalmente castelanfalantes que residen no urbano ou periurbano galego".

Deste xeito, o estudo da RAG sinala que o "dominio parello dos dous idiomas está, de feito, relacionado cun perfil de estudante que ten a lingua galega presente na súa vida cotiá, dende a familia ata a escola". Para alén da lingua habitual, o Seminario de Sociolingüística sinala que o tipo de centro de ensino incide nas capacidades do alumnado na nosa lingua "os centennials dos institutos públicos rematan a ESO cunha competencia semellante en ambas as linguas, en contraste co que acontece na rede privada, onde se gradúan cun dominio bastante máis deficiente en galego ca en castelán", explica a entidade.

Segundo os datos recollidos neste estudo, "case o 44 % dos preto de 600 estudantes de 26 centros de secundaria participantes na mostra sinalaron que tiñan tanto o galego como o castelán por lingua inicial, o 36,1% indicou o castelán e, nunha proporción menor, o 18,1% sinalou o galego. En canto á lingua de uso maioritario, case o 70% respondeu que fala única ou preferentemente o castelán, mentres que só fai un uso similar do galego o 30%".

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes destacou que a análise evidencia a importancia da escola para a adquisición das competencias escritas e o coñecemento do código, mentres que a lingua familiar se revela como o contexto de maior importancia para o desenvolvemento da oralidade. "Se os obxectivos estratéxicos da educación obrigatoria contemplan que se logre unha competencia plena nos dous idiomas oficiais, galego e castelán, a realidade evidencia unha situación que non podemos aceptar", expresou.

Nese mesmo labor, reivindicou que "a Real Academia Galega considera prioritaria unha política activa de coñecemento, promoción e dignificación da lingua galega nos segmentos máis novos da nosa poboación, que son o futuro. Coidamos que é necesario unha revisión a fondo da actual política educativa verbo da lingua galega nos centros públicos e privados e desenvolver iniciativas para potenciar o uso do galego fóra das aulas", salientou. "Non podemos aceptar a situación actual, que conduce na práctica a un abandono progresivo do galego".