Os novos protocolos para a Covid amplían a capacidade para espectáculos ao aire libre

Permítense ata 5.000 persoas de pé e 10.000 sentadas co público repartido en grupos

Os conselleiros de Cultura, Román Rodríguez, e de Sanidade, Julio García Comesaña presentaron este 10 de xuño, xunto co director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e representantes do sector cultural, as novas medidas para espectáculos e eventos ao aire libre ante a pandemia de Covid-19. As medidas que se aplicarán de aquí adiante a concertos, festivais ou verbenas establecen un incremento da capacidade destes encontros ata as 10.000 persoas sentadas e 5.000 de pé.

De xeito xeral, e segundo explica a Xunta "os espectáculos deberán realizarse ao aire libre, en espazos perfectamente acoutados sen que se permita o uso de carpas, agás as necesarias para os escenarios". Será necesario un rexistro de asistentes, a venda e reserva de entrada por adiantado e contar cun espazo para persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid. Ademais, as agrupacións de persoas asistentes continuarán limitadas ao máximo que permita a normativa sanitaria vixente e entre estes grupos deberá manterse a distancia interpersoal, ademais de continuar medidas como a hixiene de mans e o uso da máscara.

De xeito máis específico, nos espectáculos con público de pé poderase comer e beber nos recintos, a recomendar unha zona específica para este fin e garantindo que non se produzan aglomeracións. A capacidade máxima estará sempre condicionada pola superficie do recinto, que poderá ocuparse nun máximo do 33%. Ademais a capacidade poderá mudar segundo a situación epidemiolóxica. Dentro destes eventos, o espazo estará sectorializado "de maneira que se establecerán grupos dun máximo de 500 persoas cada un, que terán os seus propios servizos (por exemplo, aseos), así como os seus circuítos de entrada e saída"

No caso dos espectáculos con público sentado os asentos deberán estar preasignados e a cifra de 10.000 persoas estará condicionada polo 50% da capacidade máxima de persoas sentadas en condicións normais. Neste formato os sectores do público serán dun máximo de 1.000 asistentes que de novo terán os seus propios servizos, así como circuítos de entrada e saída propios. O consumo de comida e bebida poderá nesta situación desenvolverse median "un servizo itinerante aos asistentes sentados, sempre que se garanta a separación entre os distintos grupos de convivencia en todas as direccións" ademais de nas zonas habilitadas para este fin.

A Xunta destacou que a determinación destas medidas fíxose en conversa con diferentes colectivos do sector, e á presentación das mesmas acudiron representantes de Es Música, a Asociación de Festivais, a Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), a Asociación Galega de Orquestras (AGO) ou a Asociación de Empresarios da Música da Verbena Galega.