A Xunta concede a medalla Castelao a Xoán Luís Saco Cid

É o actual presidente da Fundación Otero Pedrayo

Xoán Luís Saco Cid foi onte un dos persoeiros distinguidos pola medalla Castelao da Xunta de Galicia. Saco Cid foi ata unhas semanas presidente da Fundación Otero Pedrayo, cargo no que foi substituído por Eduardo López Pereira. Este catedrático de Latín de Instituto é un activista cultural de longa traxectoria, e foi membro do Consello de Administración da CRTVG e presidente do IGAEM, ademais de pertecenr á directiva do Ateneo de Ourense.