Constitúese o órgano de avaliación do BIC carpintería de ribeira

Informará sobre os bens a incorporar no censo de salvagarda deste saber tradicional

Informará sobre os bens a incorporar no censo de salvagarda deste saber tradicional
Traiñeira da Asociación Os Galos, de Bueu. Fonte: Inventario do Patrimonio Marítimo do Arco Atlántico. Proxecto Dorna.
O órgano de xestión para as medidas de salvagarda das técnicas construtivas da carpintería de ribeira, contemplado na declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) deste saber tradicional, ven de constituírse e dar os seus primeiros pasos. Entre outras funcións, ten como cometido informar sobre a pertinencia da incorporación de embarcacións tradicionais e barcos históricos ao censo a protexer, así como propoñer o recoñecemento de mestres carpinteiros. Trátase dunha ferramenta de salvagarda do patrimonio cultural inmaterial que representa ás comunidades portadoras dos seus valores culturais, e non ten un carácter administrativo nin dependente da Xunta de Galicia.

O órgano está constituído por representantes da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari, en representación dos portadores e mestres carpinteiros), da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) e da Federación Galega de Confrarías -estas dúas últimas en representación dos usuarios-, así como por un experto independente e outro do colectivo de enxeñeiros náuticos. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presidiu a pasada semana a primeira reunión e asegurou que o Goberno galego enviará con carácter inmediato aos membros deste órgano as primeiras solicitudes para a inclusión de bens no censo, procedentes dun total de 11 entidades e particulares. Será a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a que reciba as solicitudes e llas remita ao devandito órgano, encargado de informalas favorable ou desfavorablemente, avaliando cuestións como a antigüidade, autoría ou correspondencia cos modelos tipolóxicos. Finalmente a Xunta, recollendo o parecer do órgano de xestión, estimará ou desestimará a solicitude e comunicará a Portos de Galicia a inclusión se se produce. Este rexistro conformará unha sección do Censo do Patrimonio Cultural, conterá información sobre a súa denominación, a súa tipoloxía, os datos descritivos e dimensionais básicos e a localización do seu porto habitual, e completarase cando menos con dúas fotografías significativas da embarcación (unha en seco e outra navegando).