Quiosco: Cuadernos de Estudios Gallegos 134

A publicación do CSIC recolle estudos históricos desde a época castrexa ao século XIX

O Centro Superior de Investigaciones Científicas ten dispoñible no seu web a última entrega dos Cuadernos de Estudios Gallegos, que corresponde ao número 134 do volume 68. A publicación centrada na historia que desenvolve o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento recolle nesta xeira un artigo sobre a detección remota de castros mediante fotografía aérea e sistema Lidar a cargo de César Parcero-Oubiña ou un texto de Iván Fernández Perez sobre a relevancia dos traballos meteorolóxicos de Domingo Fontán, autor do célebre mapa de Galicia.

Canda a estes contidos, o volume, dispoñible íntegro na rede, achega un estudo colectivo sobre a "Caracterización dos espazos domésticos culinarios da época romana en Galicia", unha análise sobre os municipios rurais na Galicia do Antigo Réxime a partir do caso de Valladares a cargo de Rodrigo Pousa Diéguez, unha achega de Tamara González López sobre a elección de padriños de bautismo en Portomarín (séculos XVII-XIX) ou a descuberta dunha carta inédita do Padre Feijóo Xeneral Lasanta que realizan Guillermo Fernández Ortiz e Rodrigo Olay Valdés entre outras cuestións.