A situación permite ampliar o público e asistir a concertos de pé

A Xunta relaxa restricións nos espectáculos ao aire a falta de concretar as que rexerán en locais pechados

A evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma está a producir efectos en canto á unha certa relaxación das restricións que teñen que ver co sector cultural. A falta dunhas normas aínda por detallar para o sector do ocio nocturno, no que están incluídas moi ao seu pesar as salas de concertos, o Diario Oficial de Galicia publicaba o pasado xoves as normas que dende entón están a rexer as medidas de prevención específicas para a celebración de "espectáculos musicais/artísticos ao aire libre". A entrada do outono fai que estas novas medidas poidan ser de aplicación moi ocasional pero de seguro que afectarán a algúns eventos, como o vindeiro Portamérica en outubro. No referente ás salas de concertos e de usos culturais, máis activas nas estacións frías, o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, indicaba en rolda que prensa que se prepara para os locais pechados que "como regra xeral, as capacidades dos locais permitidas serán do 50% nos concellos con nivel máximo, e do 75% nos restantes niveis. Ademais non haberá límite de persoas, alén do que marque a distancia interpersoal de 1,5 metros".

O texto normativo sinala xa a posibilidade da realización destes " con público de pé" en todos os concellos co nivel de incidencia máis baixa, que agora mesmo son a inmensa maioría dos galegos. Para que isto se poida facer a organización ten que respectar unha dispoñibilidade espacial de tres metros cadrados por persoa, sen chegar a ocupar máis dun 33 % da superficie útil do recinto, cun límite máximo de asistentes de 5.000 persoas, distribuídas en sectores de 500.

No relativo a aqueles espectáculos musicais organizados con público sentado, A Xunta indica que poderán desenvolverse sen superar o cincuenta por cento da capacidade permitida nos concellosde nivel alto de risco, mentres que nos demais a capacidade amplíase ata o setenta e cinco por cento do total `permitido. No relativo ás medidas preventivas e de seguridade destes espectáculos musicais ao aire libre con público sentado ou de pé serán de aplicación, así mesmo, as indicadas nos protocolos publicados nunha páxina web específica proporcionada desde o SERGAS e que non varíasn desde o pasado 14 de xullo. Nun avance feito en rolda de prensa o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, indicaba sobre o que se prepara para os locais pechados que "como regra xeral, as capacidades dos locais permitidas serán do 50% nos concellos con nivel máximo, e do 75% nos restantes niveis. Ademais non haberá límite de persoas, alén do que marque a distancia interpersoal de 1,5 metros".